ochrona dzieci
i młodzieży

delegaci biskupa elbląskiego

ds. ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym

Ks. mgr Piotr Fiałek
Ks. mgr Piotr Szafrański

e-mail: delegatelblag@gmail.com
tel. 737 945 065